Centrum Kształcenia Podyplomowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Naszym celem, jako przedsiębiorstwa, jest nie tylko najlepszy, lecz wręcz wyjątkowy poziom obsługi klienta.
Sam Walton (Wal-Mart)

Nowość - KURS WSTĘPNY (język angielski):

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS WSTĘPNY.

Celem kursu jest przygotowanie do rozpoczęcia studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci  w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Głównym i jedynym celem jest podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników studiów tak, aby swobodnie posługiwali się językiem angielskim na poziomie A1+ - A2.

Czytaj więcej...

Nowość - KURS EGZAMINACYJNY (język angielski):

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS EGZAMINACYJNY.

 Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zewnętrznego (FCE lub IELTS), który upoważni w świetle obowiązujących przepisów do nauczania języka angielskiego dzieci  w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Efektem kursu będzie podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników tak, aby byli w stanie bez przeszkód zdać rzeczony egzamin na satysfakcjonującym poziomie.

Czytaj więcej...

Nowość - GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Są one nakierowane na przekazanie wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programowania rozwoju miast, gmin i regionów. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.

Czytaj więcej...

Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż w najnowszym ogólnopolskim rankingu szkół wyższych „Wprost” WSFiZ uplasowała się na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych w regionie i na dziesiątym uwzględniając uczelnie w całej Polsce. Kryteria brane pod uwagę w rankingu to m.in. dostępność kadry dla studentów, otwartość uczelni na współpracę z przedsiębiorstwami, a także aktywność Biura Karier. Istotna była również konkurencyjność cenowa i wspieranie studentów stypendiami. Ranking organizowany jest od wielu lat i sięga po niego wielu maturzystów, szukających informacji na temat uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Zapraszamy na studia

MBA - Master of Business Administration

 Master of Business Administration to światowy standard 2-letniego kształcenia ludzi mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi je od 2004 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane MedalemEuropejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów”. 

Czytaj więcej...

Unikalne studia podyplomowe WSFiZ - Marketing w dobie Internetu: Umiejętna komunikacja marketingowa za pośrednictwem Internetu jest dzisiaj jednym z podstawowych czynników sukcesu każdej firmy. O wykorzystaniu tego czynnika przesądza wiedza z zakresu marketingu, połączona z gruntowną znajomością Internetu. Jak umiejętnie zaistnieć w Internecie, wykorzystać te nowe możliwości budowania marki i kreowania wizerunku, aby ugruntować swą pozycję na rynku?

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt "Stawiamy na rozwój! Studia podyplomowe dla kadr MŚP" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania zajęła pierwsze miejsce w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita”. WSFiZ już od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym wysoką jakość badań naukowych, jakość nauczania, jakość procesów zarządzania, jakość we wchodzeniu w kontakt z otoczeniem uczelni. Nadrzędnym imperatywem przygotowanego rankingu jest budowanie kultury jakości. Pierwsze miejsce w regionie dla nas to wielki zaszczyt, ale też i zobowiązanie do dalszej pracy.

Pełni rolę integratora pracowników naukowych uczelni wyższych z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Kadra naukowa  kumuluje niewątpliwie duży potencjał specjalistycznej wiedzy, na którą jest zapotrzebowanie na rynku.

Czytaj więcej...