Centrum Kształcenia Podyplomowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Jeżeli nie znasz wartości elementów swojego biznesu, znajdziesz się w rękach kogoś, kto ją zna.
Warren Buffet

Pakiet ulg skierowany do Absolwentów WSFIZ:

Szanowni Absolwenci,
Informujemy, że  dla kandydatów na studia podyplomowe oferowane przez WSFiZ  przysługują ulgi we wpisowym:

1) 50 % dla studentów i absolwentów WSFiZ studiów I i II stopnia,

2) 100 % - dla absolwentów studiów podyplomowych WSFiZ.

 

Absolwenci uczelni (studiów I i II stopnia) mogą ubiegać się o obniżenie wysokości czesnego za studia podyplomowe o 10%! 

 

Zapraszamy!

Zapraszamy na studia

MBA - Master of Business Administration

 Master of Business Administration to światowy standard 2-letniego kształcenia ludzi mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi je od 2004 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane MedalemEuropejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Nowość - GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Są one nakierowane na przekazanie wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programowania rozwoju miast, gmin i regionów. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.

Czytaj więcej...

Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż w najnowszym ogólnopolskim rankingu szkół wyższych „Wprost” WSFiZ uplasowała się na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych w regionie i na dziesiątym uwzględniając uczelnie w całej Polsce. Kryteria brane pod uwagę w rankingu to m.in. dostępność kadry dla studentów, otwartość uczelni na współpracę z przedsiębiorstwami, a także aktywność Biura Karier. Istotna była również konkurencyjność cenowa i wspieranie studentów stypendiami. Ranking organizowany jest od wielu lat i sięga po niego wielu maturzystów, szukających informacji na temat uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Nowość - KURS WSTĘPNY (język angielski):

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS WSTĘPNY.

Celem kursu jest przygotowanie do rozpoczęcia studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci  w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Głównym i jedynym celem jest podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników studiów tak, aby swobodnie posługiwali się językiem angielskim na poziomie A1+ - A2.

Czytaj więcej...

Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów”. 

Czytaj więcej...

Nowość - KURS EGZAMINACYJNY (język angielski):

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oferujemy KURS EGZAMINACYJNY.

 Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zewnętrznego (FCE lub IELTS), który upoważni w świetle obowiązujących przepisów do nauczania języka angielskiego dzieci  w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. Efektem kursu będzie podniesienie kompetencji językowych potencjalnych uczestników tak, aby byli w stanie bez przeszkód zdać rzeczony egzamin na satysfakcjonującym poziomie.

Czytaj więcej...

Pełni rolę integratora pracowników naukowych uczelni wyższych z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Kadra naukowa  kumuluje niewątpliwie duży potencjał specjalistycznej wiedzy, na którą jest zapotrzebowanie na rynku.

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania zajęła pierwsze miejsce w regionie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita”. WSFiZ już od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym wysoką jakość badań naukowych, jakość nauczania, jakość procesów zarządzania, jakość we wchodzeniu w kontakt z otoczeniem uczelni. Nadrzędnym imperatywem przygotowanego rankingu jest budowanie kultury jakości. Pierwsze miejsce w regionie dla nas to wielki zaszczyt, ale też i zobowiązanie do dalszej pracy.