Jednym z zadań przedsiębiorstwa a równocześnie ważnym dla jego przetrwania i rozkwitu czynnikiem jest postęp w sztuce, stałe doskonalenie się w zdolności działania - dzięki praktycznemu stosowaniu naszej ciągle rosnącej wiedzy.
Peter Drucker